browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wilhelm Dodt [Łebień]

Posted by on July 31, 2011

Ustalone dane żołnierzy poległych i zmarłych podczas I wojny światowej oraz kombatantów zmarłych w okresie międzywojennym

Miejsce pochodzenia zabytku Herkunftsort des Denkmals Żródło danych Daten-quelle Stopień wojskowy Dientsgrad Jednostka wojskowa Militärische Einheit Nazwisko Name Imię Vorname Miejsce pochodzenia Herkunftsort Data urodzenia Geburtsdatum Wiek w chwili śmierci Alter zum Zeitpunkt des Todes Okoliczności śmierci Todesumstände
Nazwa polska Polnischer Name Nazwa niemiecka Deutscher Name Powiat (obecny) Kreis (gegenwärtig) Dzień Miesiąc Rok Dzień Miesiąc Rok Inne dane Weitere Daten

1394 Łebień Lebehn lęborski Literatura przedmiotu Dodt Wilhelm

http://www.statystyki.machura.slupsk.pl/Iwojna.html

Literature course

Established data and the dead soldiers who died during World War I and veterans who died during the interwar period

Comments are closed.