browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Łebień [Labehn] monument 1914-1918

Posted by on July 30, 2011

Geh [r] mann Ernst
Paul Gnadt
Eduard Granzin
Granzin Karl, † 28.11.1914.
Granzin Karl, † 03.04.1918.
Jeschke Friedrich
Max Kamin
Rudolf Klemm
Knack Paul
Koss Ernst
Lietzau Hermann
Georg Märzke
Paul Matzkostz
Wilhelm Nowack
Pahnke Paul
Alfred Schardin
Ernst Schardin
Franz Schardin
Schardin Willibald
Eduard Schmidtke
Schmidtke Leonhard
Adolf Schwienke
Otto Sylvester
Wilhelm Voß
Adolf Wiedenhöst
Max Wussow
Source: http://lebork.machura.slupsk.pl/page9.html

Z. Frącek, death, cemeteries and funeral art on earth Lęborskie, Historical Bulletin No. 26, Calendar, 2005, p. 46-53, under. by: Ehrentafel der Gefallelen (in) Gefallelenurg in Heimat-Kalender Lauenburg Pommern In 1923, p. 7-8., (the names are derived only from the village and gave them Łebień Printable Pastor – Superintendent Kohnke).

Photo courtesy received Mr. Zacharias Frącka

Łebień [Labehn] pomnik 1914-1918

Nie zachowany do dnia dzisiejszego pomnik w kształcie zwieńczonej figurą orła kamiennej płyty z wyrytymi danymi poległych ustawionej na wielostopniowej podstawie z granitowej kostki.

Birr Ernst
Bock Paul
Dabrunz Karl
Drawz Max
Dodt Wilhelm
Fick Rudolf
Fritsch Emil
Geh[r]mann Ernst
Gnadt Paul
Granzin Eduard
Granzin Karl, † 28.11.1914.
Granzin Karl, † 3.04.1918.
Jeschke Friedrich
Kamin Max
Klemm Rudolf
Knack Paul
Koß Ernst
Lietzau Hermann
Märzke Georg
Matzkostz Paul
Nowack Wilhelm
Pahnke Paul
Schardin Alfred
Schardin Ernst
Schardin Franz
Schardin Willibald
Schmidtke Eduard
Schmidtke Leonhard
Schwienke Adolf
Sylvester Otto
Voß Wilhelm
Wiedenhöst Adolf
Wussow Max

Źródło:

Z. Frącek, Śmierć, cmentarze i sztuka funeralna na ziemi lęborskiej, Biuletyn Historyczny nr 26, Lębork 2005, s. 46-53, pod. za: Ehrentafel der Gefallelen(w:)  Gefallelenurg in Heimat-Kalender Lauenburg In Pommern 1923, s. 7-8.,  (nazwiska pochodzą tylko z miejscowości Łebień i podał je do druku pastor – Superintendent Kohnke).

 

Comments are closed.